THỐNG KÊ ĐƠN VỊ
STT ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG
1 Ban Dân tộc 10
2 Ban Quản lý các khu công nghiệp 22
3 Sở Công Thương 33
4 Sở Giáo dục và Đào tạo 2,640
5 Sở Giao thông vận tải 58
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 30
7 Sở Khoa học và Công nghệ 31
8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 22
9 Sở Nội vụ 44
10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 89
11 Sở Tài chính 14
12 Sở Tài nguyên và Môi trường 35
13 Sở Thông tin và Truyền thông 19
14 Sở Tư pháp 53
15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27
16 Sở Xây dựng 24
17 Sở Y tế 227
18 Thanh tra tỉnh 34
19 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 24
20 Ban Quản lý dự án 1 38
21 Ban Quản lý dự án 2 1
22 Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh 96
23 Trường Cao đẳng Nghề tỉnh 80
24 Bảo hiểm xã hội tỉnh 109
25 Công an tỉnh 2,226
26 Cục Thuế 43
27 Chi cục Hải quan tỉnh 16
28 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng 37
29 Kho bạc nhà nước 116
30 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành 118
31 Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung 582
32 Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách 549
33 Ủy ban nhân dân huyện Long Phú 170
34 Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú 81
35 Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên 1,433
36 Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị 183
37 Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề 177
38 Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng 321
39 Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm 817
40 Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu 144
TỔNG CỘNG 10773