logo
HỘI THI TRỰC TUYẾN
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2021

THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA CUỘC THI
NGÀY GIỜ PHÚT GIÂY
02993.624.779, zalo Hỗ trợ: 0974.04.66.99