GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể

- 01 giải Nhất, kèm theo tiền thưởng, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Cờ giải của Ban Tổ chức Hội thi.

- 02 giải Nhì, kèm theo tiền thưởng, Cờ giải và Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi.

- 03 giải Ba, kèm theo tiền thưởng, Cờ giải và Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi.

- 04 giải Khuyến khích, tiền thưởng, Cờ giải và Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi.

- 10 giải phụ trao cho đơn vị có sáng kiến cải cách hành chính hay, kèm theo tiền thưởng, Cờ giải, Giấy khen của Ban Tổ chức

2. Giải cá nhân

10 giải cá nhân trao cho cán bộ, công chức, viên chức trả lời câu hỏi trắc nghiệm đúng và nhanh nhất, kèm theo tiền thưởng, Cờ giải, Giấy khen của Ban Tổ chức.

ĐIỀU KIỆN TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể

Ban Tổ chức trao giải tập thể (Giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích) đối với đơn vị tham gia đủ hai phần thi gồm phần thi kiến thức và phần thi sáng kiến; đồng thời đạt các yêu cầu, điều kiện của hai phần thi như sau:

1.1. Phần thi kiến thức:

Mỗi đơn vị tham gia dự thi phải có số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia trả lời câu hỏi/tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có mặt của đơn vị đạt tỷ lệ % hoặc số lượng tối thiểu theo quy định. Cụ thể:    

(1) Đối với đơn vị có dưới 50 biên chế, số lượng người làm việc: Đạt tỷ lệ tối thiểu 30% số lượng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia.

(2) Đối với đơn vị có từ 50 đến dưới 100 biên chế, số lượng người làm việc: Đạt tỷ lệ tối thiểu 25% số lượng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia.

(3) Đối với đơn vị có từ 100 đến dưới 200 biên chế, số lượng người làm việc: Đạt số lượng tối thiểu 30 cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia.

(4) Đối với đơn vị có từ 200 đến dưới 300 biên chế, số lượng người làm việc: Đạt số lượng tối thiểu 40 cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia.

(5) Đối với đơn vị có từ 300 biên chế, số lượng người làm việc trở lên: Đạt số lượng tối thiểu 50 cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia.

1.2. Phần thi sáng kiến:

Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 01 sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính và đính kèm file vào phần mềm đúng thời gian quy định.

Đối với giải phụ tập thể, Ban Tổ chức sẽ chọn những đơn vị đạt điểm cao ở phần thi sáng kiến cải cách hành chính để trao giải đơn vị có sáng kiến cải cách hành chính hay.

2. Giải cá nhân

Căn cứ vào kết quả thống kê dữ liệu từ hệ thống phần mềm, Ban Tổ chức Hội thi sẽ chọn và trao giải cho cá nhân có kết quả trả lời đúng nhiều nhất và nhanh nhất trong tổng số thí sinh dự thi.

Ban Tổ chức Hội thi không công nhận kết quả và trao giải đối với người dự thi có thông tin đăng ký không chính xác.