HƯỚNG DẪN

1. Đăng ký tài khoản thí sinh

Để đăng ký tài khoản dự thi thì click vào “Đăng nhập”

Sẽ hiện ra form như hình như sau

Click vào “ĐĂNG KÝ” sẽ hiện ra form thông tin để bạn điền thông tin theo yêu cầu

 

 Điền thông tin đầy đủ của thí sinh, click vào “ĐĂNG KÝ” nếu đăng ký thành công thi sẽ đưa đến form Đăng nhập, lúc này thí sinh chỉ việc điền “Tài khoản thí sinh” và mật khẩu thí sinh

nếu "ĐĂNG NHẬP" đúng thì sẽ nhẩy về TRANG CHỦ

Lúc này ta click vào “DỰ THI” sẽ hiện ra thông báo “Click vào đây sẽ tạo ra bộ đề thi, bạn có chắc chưa??”  chọn “OK” để thi

Màn hình bộ đề vừa tạo

Khi thi xong sẽ hiện trở về màn hình chính và trả về kết quả vừa thi

Khi thấy thông tinthí sinh đã làm bài xong, để thi tiếp thì thoát click vào “ĐĂNG XUẤT” và “ĐĂNG NHẬP” mới thi tạo ra bộ đề mới.

 

2. Phục hồi tài khoản thí sinh

Click vào

Sẽ nhẩy vào

Điền thông tin tài khoản của thí sinh vào "Tài Khoản người dùng"

Đúng thì nhẩy vào form kế tiếp “Điền số điện thoại” và mật khẩu mới, nếu số điện thoại cung cấp sai sẽ hiện thông báo

Còn nếu đúng sẽ hiện ra form

 

Click vào “THỰC HIỆN ĐỔI MẬT KHẨU” thành công hiện ra thông báo

 

3. Đổi mật khẩu thí sinh

Khi đăng nhập thành công, để đổi mật khẩu mới ta chỉ việc click vào biểu tượng""

 

Sẽ hiện ra form thông tin như sau

Bạn chỉ việc nhập mật khẩu mới vào và thực hiện “ĐỔI MẬT KHẨU” là xong.